Verhalen voegen betekenis toe,
en waarde en emotie aan wat anders
anoniem blijft en niet gekend.

WAT IS STORYTELLING

Wij zijn gek van verhalen.
Verhalen geven onze geschiedenis vorm.
Ze helpen ons om de wereld te begrijpen.
En onszelf.
En de ander.
Ze brengen samenhang in dingen die op zichzelf zonder betekenis lijken te zijn.
Ze prikkelen onze fantasie, ze helpen ons dromen.

Verhalen voegen betekenis toe, en waarde en emotie
aan wat anders anoniem blijft en niet gekend.

We groeien er mee op en de meeste verhalen vergeten we nooit meer.
Feiten vergeet je, boodschappen gaan verloren, verhalen niet.
Verhalen zijn van alle tijden, alle volken en alle culturen.

Alles dat een ziel heeft, heeft zijn eigen verhaal te vertellen.
Mensen, maar ook producten, diensten, organisaties.
Het verhaal van hun ontstaan, hun ontwikkeling, de reden waarom ze bestaan.
Een uniek verhaal omdat het alleen bij die ene mens hoort, of bij dat ene product.

Die verhalen willen wij vinden, ontdekken en vertellen.
Omdat we van verhalen houden, maar ook omdat we geloven dat de wereld mooier, leuker en veel interessanter wordt als de ziel van de dingen niet schuil gaat achter een masker dat is aangepast aan de buitenwereld.
Wij geloven dat de buitenkant moet vertellen wat er van binnen is.
Verhalen zijn daarvoor de uitgelezen vorm.