Goed design begint niet bij het uiterlijk, maar bij het innerlijk, bij de bedoeling, bij de functie.

DESIGN

In het dagelijkse spraakgebruik worden design en vormgeving vaak als synoniemen van elkaar gebruikt. Maar voor ons is is design meer dan iets in de vorm gieten. Er komt wel vormgeving aan te pas, maar dat is niet het hele verhaal.

Het woord design komt ongetwijfeld van het Latijnse woord designare en het Engels to designate. Beiden beteken zoveel als aanwijzen, aanduiden. Design – zou je kunnen zeggen – is iets op een zodanige manier vormgeven dat het niet alleen simpelweg vorm krijgt en dus zichtbaar wordt, maar dat het vorm krijgt op een manier die iets duidelijk maakt. In design komen voor ons vormgeving en betekenis samen. 

Daarnaast gaat design altijd over bruikbaarheid en toepasbaarheid. In de wereld van de professionele designers geldt niet voor niets het credo: Form follows function. Eerst moet duidelijk zijn wat het vorm te geven object, of boodschap, of evenement, precies bedoelt te doen of te bereiken en dan pas wordt er vorm gegeven (en niet andersom). Goed design begint niet bij het uiterlijk, maar bij het innerlijk, bij de bedoeling, bij de functie.

Onze persoonlijke passie voor design – of we het nu zelf maken of dat we eindeloos genieten van meesterlijk design van anderen – gaat over beiden.
Voor ons moet de vorm twee heren tegelijkertijd dienen.
1. Het bevordert en versterkt de bedoeling en de functie : Form follows function.
2. En … het maakt duidelijk en zichtbaar. Het voegt waarde en emotie toe. Het maakt een identiteit tastbaar, voelbaar, beleefbaar. Goed design – ons design – draagt bij aan het verhaal dat verteld wil worden: Form follows story.

In die zin gebruiken we het woord design als we logo’s vormgeven, huisstijlen, websites, presentaties, producten, evenementen, interieurs.

Wij zijn er zelf tevreden over als het:

. . . het gebruik en de bedoeling faciliteit
. . . de identiteit weerspiegelt en verdiept
. . . het verhaal helpt vertellen.

Kleuren, vormen, vlakken, texturen, materialen, beelden, geluiden en geuren zijn onze oneindige bronnen in dat proces.